SEDRUS, s.r.o.

Společnost SEDRUS, s.r.o. se kromě výkupu druhotných surovin a likvidaci technologických celků zabývá ekologickou likvidací vozidel, stavební činností, kontejnerovou autodopravou a úklidem prostor.